foto

Privacyverklaring

Welke gegevens worden verwerkt

Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie verstrekt. Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw geboortedatum
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom verzamelen uw gegevens

Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie vewerkt u gegevens om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van een verzoek van u.

Hoe lang bewaren u gegevens

Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Worden uw gegevens met derder gedeeld?

Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.
Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Theaterwerkgroep Zpinaie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie heeft hier geen invloed op.

Stichting Theaterwerkgroep Zpianzie heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Recht om gegevens in te zien en te laten verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij er uit een overeenkomst met u noodzaak voortvloeit of een wettelijke noodzaak bestaat. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zpinazie.nl. Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie op via info@zpinazie.nl. www.zpinazie.nl en www.zpinazie.com zijn websites van Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie. Stichting Theaterwerkgroep Zpinazie is als volgt te bereiken:
Adres: Berlijnstraat 105, 2711 PR Zoetermeer.
Inschrijvingsnummer KvK: 27172023
E-mailadres: info@zpinazie.nl